#Digitalk, cita 105

La cita cent cinc mostra una referència bibliogràfica amb cita explícita amb l’objectiu de mostrar que les xarxes socials digitals tenen funcions diferents a les xarxes socials físiques en paraules de Jose Luís Orihuela.

La referència és:

Aced, C. [et al.]. Visibilidad: cómo gestionar la reputación en Internet. Barcelona: Gestión 2000, 2009. p.71

I la cita textual diu:

Las funciones de las redes sociales on-line pueden resumirse en tres ‘ces’: de comunicación (nos ayudan a poner en común conocimientos), de comunidad (nos ayudan a encontrar e integrar comunidades) y de cooperación (nos ayudan a hacer cosas juntos).

______

Orígens i conceptes de la comunicació 2.0. Cita 105, pàg. 54.

Escalona, N. #Digitalk. Del màrqueting directe a la comunicació 2.0.

Barcelona: Editorial UOC, 2013.