#Digitalk, cita 104

La cita cent quatre mostra una referència bibliogràfica als resultats d’una enquesta sobre els equipaments i ús de les TIC a les llars españoles. Amb un any de diferència, respecte la de 2011 que va ser la primer en incloure dades sobre xarxes socials, els resultats de 2012 diuen:

“un 68,4% dels usuaris d’Internet participen en els serveis de xarxes socials digitals de caràcter generalista i que els estudiants són el grup amb més participació snese deixar de tenir en compte com han anat incorporant altres públics”

Consulta tots els resultats per mitjà de la següent referència:

Instituto Nacional de Estadística, Encuesta sobre equipamiento y uso de Tecnologías de la Información y Comunicación en hogares. Año 2012 [en línia] (3 de octubre de 2012). Madrid: Instituto Nacional de Estadística, 2012. kcy.me/jqc5 [consulta: 6 de març de 2013].

______

Orígens i conceptes de la comunicació 2.0. Cita 104, pàg. 54

Escalona, N. #Digitalk. Del màrqueting directe a la comunicació 2.0.

Barcelona: Editorial UOC, 2013.