#Digitalk, cita 103

La cent tresena cita del llibre mostra una referència bibliogràfica al que va ser el primer estudi de l’Instituto Nacional de Estadística que contemplava i recollia dades sobre la participació dels usuaris a les xarxes socials. Era l’any 2011.

Aquí pots veure i consultar la referència:

Instituto Nacional de Estadística, Encuesta sobre equipamiento y uso de Tecnologías de la Información y Comunicación en hogares. Año 2011 [en línia] (5 de octubre de 2011). Madrid: Instituto Nacional de Estadística, 2011. kcy.me/jqbk [consulta: 29 de abril de 2013].

______

Orígens i conceptes de la comunicació 2.0 . Cita 103, pàg. 54

Escalona, N. #Digitalk. Del màrqueting directe a la comunicació 2.0.

Barcelona: Editorial UOC, 2013.