#Digitalk, cita 102

La cent dosena cita del llibre és una referència bibliogràfica amb cita textual que reflexiona sobre la velocitat de la xarxa i les seves implicacions.

La referència és:

Ó. Rodríguez, Community Manager. Conviértete en un experto en «social media». Madrid: Ediciones Anaya Multimedia, 2012.

I la cita diu així:

la velocidad con la que se producen acontecimientos y, sobre todo, la inmadurez de un mercado en constante evolución hace que todos vayamos a remolque de los sucesos del día a día“.

 

______

Orígens i conceptes de la comunicació 2.0. Cita 102, pàg. 53.

Escalona, N. #Digitalk. Del màrqueting directe a la comunicació 2.0.

Barcelona: Editorial UOC, 2013.