#Digitalk, cita 48

La sessió inaugural de FICOD de l’any 2011 va ser a càrrec de Tim O’Rielly, el mateix qui va conceptualitzar el terme de Web 2.0. Curiosament ell mateix va exposar literalment que el concepte de Web 2.0 estava obsolet.  O’Rielly no va avançar quin seria el proper pas, hi estem anant sense definició prèvia. Podeu veure tota la seva ponència en aquest vídeo:

______

Orígens i conceptes de la comunicació 2.0. Cita 48, pàg. 35.

Escalona, N. #Digitalk. Del màrqueting directe a la comunicació 2.0.

Barcelona: Editorial UOC, 2013.