#Digitalk, cita 41

La quaranta-unena cita del llibre és una referència bibliogràfica a un llibre capçalera citat en la majoria de llibres que abracen la temàtica del mòn digital. Imprescindible per entendre el nou context digital.

La referència bibliogràfica és la següent:

R. Levine et al., El manifiesto Cluetrain. El ocaso de la empresa convencional. Barcelona: Deusto, 2008.

A continuació podeu consultar el llibre gairbé al complet mitjançant Google Books:

Però la nota al peu no acaba amb la cita sinó que ofereix una mica més dinformació. Diu així:

“La versió del llibre en castellà es va publicar l’any 2008. Però en anglès hi va haver una primera versió impresa l’any 2000, un any després de la creació del manifest. A banda del format paper, des de l’any 1999 el manifest també disposa de la seva versió web sota el següent enllaç: www.cluetrain.com

______

Capítol 1. Orígens i conceptes de la comunicació 2.0. Cita 41, pàg. 34.

Escalona, N. #Digitalk. Del màrqueting directe a la comunicació 2.0.

Barcelona: Editorial UOC, 2013.