#Digitalk, cita 39

La trenta-novena cita del llibre és una nota a peu de pàgina que defineix breument què és Flickr.

La nota a peu de pàgina diu així:

“Flickr és una plataforma de contingut fotogràfic amb funcionalitats socials. Actualment és propietat de Yahoo!”

______

Introducció. Cita 39, pàg. 33

Escalona, N. #Digitalk. Del màrqueting directe a la comunicació 2.0.

Barcelona: Editorial UOC, 2013.