#Digitalk, cita 38

La trenta-vuitena cita del llibre és una nota a peu de pàgina que defineix breument què és Youtube.

La nota a peu de pàgina diu així:

“Youtube és una plataforma de contingut audiovisual amb funcionalitats socials. Va ser fundada per tres empleats de PayPal i actualment és propietat de Google.”

______

Introducció. Cita 38, pàg. 33

Escalona, N. #Digitalk. Del màrqueting directe a la comunicació 2.0.

Barcelona: Editorial UOC, 2013.2013.