#Digitalk, cita 35

La trenta-cinquena cita del llibre explica el concepte de meme, un concepte que ajuda a entendre el mapa meme amb que Tim O’Reilly va explicar el concepte de web 2.0.

La nota diu així:

“En el marc de les teories sobre la difusió cultural, un meme és la unitat teòrica d’informació cultural transferible d’un individu a un altre, d’una ment a una altra, o d’una generació a la següent. Aquest neologisme va ser encunyat l’any 1976 per Richard Dawkins en la seva obra El gen egoista i prové de la semblança fonètica del terme gen en anglès per designar les unitats mínimes de transmissió d’herència biològica, i assenyalar la similitud de la seva arrel amb memòria i mimesi.”

______

Introducció. Cita 35, pàg. 32

Escalona, N. #Digitalk. Del màrqueting directe a la comunicació 2.0.

Barcelona: Editorial UOC, 2013.