#Digitalk, cita 4

La quarta cita del llibre és una referència bibliogràfica sobre la societat xarxa. La referència bibliogràfica és la següent:

M. Castells, La sociedad red, vol. I. Mèxic: Siglo XXI, 1999.

A continuació podeu consultar el llibre gairbé al complet mitjançant Google Books:

______

Orígens i conceptes de la comunicació 2.0. Cita 4, pàg. 19

Escalona, N. #Digitalk. Del màrqueting directe a la comunicació 2.0.

Barcelona: Editorial UOC, 2013.