Nova web Toniaira.cat

Aquests dos últims mesos he estat treballant en un projecte que aquesta setmana ha vist la llum. La creació de la nova web del periodista i professor de comunicació política Toni Aira.

La demanda era clara: evolucionar el blog cap a una pàgina web. Malgrat això, al tenir en compte factors com la seva activitat digital, la seva activitat periodística a diferents mitjans i la seva activitat docent se li va fer una contraproposta més àmplia.

L’aposta per la denominació ToniAira.cat com a símbol i significat. Això es va treballar de la següent manera:

– Creació d’una Identitat Visual específica que tingues en compte le diferents dimensions del periodista, en aquest cas reflectit també en la tria de colors, tipografies i d’altres elements.

– Treball d’una presència digital professionalitzada i coherent en tots els canals de seveis de xarxes socials digital.

– I a partir d’aquests dos ítems, la creació de la web tenint en compte els eixos esmentats: la identitat visual i la dimensió digital.

Amb tot plegat el resultat ha estat el que podeu trobar sota el domini ToniAira.cat. Una web on més enllà de trobar amb facilitat els últims artícles i intervencions del periodista, també es poden trobar les seves obres académiques i un fàcil accès als diferents canals digitals.

 

Espero que us agradai! I agraeixo al Toni haver confiat en mi i la resta de l’equip que hem dut a terme aquesta feina. Les vostres reflexions seran benvingudes!