CityBranding a New Haven University – Classe

En colaboració amb New Haven University, el passat 26 de març vaig impartir una sessió sobre marca ciutat, institucions publiques i comunicació 2.0 al seu campus de Barcelona. Aquesta és la presentació on vaig reolzar el meu parlament. Alumnes i interessats el podeu consultar.