CityBranding a la Arcadia University – Classe

En colaboració amb Arcadia University, el passat 23 d’abril vaig impartir una sessió sobre marca ciutat, institucions publiques i comunicació 2.0 al seu campus de Barcelona. Aquesta és la presentació on vaig reolzar el meu parlament. Alumnes i interessats el podeu consultar.