Diari Ara: La publicitat incita a consumir més menjar porqueria?

Llegeix lel reportatge “La publicitat incita a consumir més menjar porqueria?” escrit per Trinitat Gilbert al Diari Ara.