#Digitalk, ciita 109

La cita cent nou és una referència bibliogràfica amb cita explícita que ens explica és el el que anomenem software social.

La referència és:

 M. Ninova, «Comunidades, software social e individualismo conectado». Athenea Digital, vol. 13 (2008), p. 299-305. També disponible en línia a: kcy.me/jqdj [consulta: 29 d’abril de 2013].

I la cita textual diu:

se refiere a todas aquellas herramientas que soportan la interacción virtual

______

Orígens i conceptes de la comunicació 2.0. Cita 109, pàg. 56.

Escalona, N. #Digitalk. Del màrqueting directe a la comunicació 2.0.

Barcelona: Editorial UOC, 2013.