#Digitalk, cita 52

La cinquanta-dosena cita del llibre és una nota a peu de pàgina que recalca l’amplitud que abraça el treball en les cerques de llenguatge natural proposades com un avenç de la web 2.0 cap a la web 3.0.

La nota diu així:

“En aquest punt també es pot fer referència al concepte de «spam semàntic» per posar damunt la taula els arguments dels actuals propietaris d’informació que no estan disposats a compartir-la.”

______

Orígens i conceptes de la comunicació 2.0. Cita 52, pàg. 37.

Escalona, N. #Digitalk. Del màrqueting directe a la comunicació 2.0.

Barcelona: Editorial UOC, 2013.